O mne

Fotografia je mojou vášňou už od detstva. Je to niečo, čo je v človeku už proste od začiatku. Takýto človek vidí svet inak – nie tak, ako ho chce vidieť, ale vidí ho taký, aký je. Cez hľadáčik fotoaparátu nevidíme obyčajnú krajinu. Vidíme scenériu, ktorú dotvárajú všemožné detaily – na poli sa pohojdáva tráva vo vetre, steblá sú zlatisto sfarbené, na neďalekom strome sedia a spievajú vtáci, a za všetkými tými lúkami a poliami vidíme príbehy ľudí. 

Toto je obraz, ktorý Vám chcem ja, ako fotograf odovzdať. Nie iba prázdny papier pomaľovaný farbami. Chcem zachytiť emócie, tie pekné, aj tie dojemné. Chcem zachytiť život v danom okamihu pretože viem, že ten daný moment sa už nikdy nebude opakovať.