Miriam Skipalová Photography

Koncerty

"Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce."