Miriam Skipalová Photography

Zvieratá

"Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám." - Henry Fielding